Header Ads

Java Koleksiyonlar (Collections)

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda Collections konusunu inceleyeceğiz.


Collections Nedir?
Koleksiyonlar Java ‘da bir nesnedir. İçinde birden fazla öğe bulundurur. Öğeler, veri gruplarından oluşur; sıralı ya da sırasız olabilirler. Diziler gibi düşünülebilir ancak koleksiyonlar dizilerden daha fazlasını yapabilirler.


  • List: nesnelerden oluşan topluluk.İçerisinde tekrarlama olabilir, belirli
bir sıralaması vardır.
  

  • Set: Sırası olmayan ve tekrarlayan elemanı olmayan nesneler topluluğudur. Sırası olmadığı için ögeleri belirli yerlere yerleştiremeyiz. Yani ögelerin yeri belirsizdir.  • HashSet
  • TreeSet: Adından da anlaşılacağı üzere ağaç yapısını kullanır.


nesneadi.add() ile eleman ekleme işlemi gerçekleştirilir. Aşağıdaki örnekte Sabahattin Ali ismini 3 defa eklememize rağmen yalnızca bir kez çıktı verdiğne dikkat ediniz:EKRAN ÇIKTISI:
Yazarlarin HashSet ile Sirasiz Hali:[Nazim Hikmet, Orhan Veli, Turgut Uyar, Sabahattin Ali, Cemal Sureya]
TreeSet ile Alfabetik Sirali Hali:[Cemal Sureya, Nazim Hikmet, Orhan Veli, Sabahattin Ali, Turgut Uyar]

Iterator, elemanlar arası istenilen yönde ilerlemek için kullanılır.next() : Bir sonraki elemanı çağırır
hasNext(): Bir sonraki eleman var mı kontrol eder .
remove(): next() yöntemi ile döndürülen son elemanı siler.

Iterator örneği yapalım:

EKRAN ÇIKTISI:
Eser Adlari:Piraye
Eser Adlari:Uvercinka
Eser Adlari:Anadolu
Eser Adlari:Hasret
Liste Silindi!
[]

SortedSet: Artan sırada sıraya dizilmiş nesneler kümesidir.
• Map: her öğesine bir anahtar atanmış nesneler topluluğudur.

SortedMap: Anahtarlarına göre artan sırada dizilmiş nesneler topluluğudur.

Liste
Elemanları sıralı bir şekilde bulundurur. Elemanların tekrarlanmasına izin verilir. Stack, ArrayList, Vector,LinkedList gibi veri yapıları list sınıfından türetilmiştir.
Linked List kullanımı:add(): eleman ekler
clear(): tüm elemanları siler
get (indis): belirtilen indisteki elemanı seçer
set(a, b): b’deki elemanı, a’ya yerleştirir
remove (int indis): belirtilen indisteki elemanı listeden kaldırır
size(): listenin kaç elemandan oluştuğunu söyler
toArray(): listeyi diziye çevirir

Queue
Data Structures ın en önemli konularından birisi olan Queue(kuyruk) yapısını Java’ da inceleyelim. Kuyruk yapısının özelliği ilk eklenen elemanın ilk olarak silinmesidir. (FIFO: First In First Out) Aradaki elemanlara işlem yapmaz. Günlük hayattan örnek verecek olursak bir bankada sıra bekleyen müşteriler diyebiliriz.şeklinde tanımlanır. Bir örnek ile daha iyi anlayalım:


EKRAN ÇIKTISI
Şiirler Kuyruğa Ekleniyor[Göğe Bakma Durağı,, Memleketim,, Hasretinden Prangalar Eskittim,]
Şiirler Kuyruktan çıkartılıyor
Göğe Bakma Durağı, Memleketim, Hasretinden Prangalar Eskittim,   

Vector
Yalnızca nesneler içerebilir. Temel veri tiplerini içeremez. Bunların yerine nesnel veri tip karşılığı kullanılmalıdır.


ArrayList


EKRAN ÇIKTISI:
100
300
200
400
500
98
En küçük eleman..:98

İyi çalışmalar :)Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.