Header Ads

Veri Tipleri (Data Types)Çeşitli programlama dillerinde veri türlerini iki çeşitte düşünebiliriz:
 1. Default olarak tanımlanmış veri tipleri
 2. Geliştirici tarafından tanımlanmış veri tipleri
C’ de sayı, karakter, string olmak üzere üç tane temel veri tipi vardır.
C dili için default olarak tanımlanmış veri tipleri şu şekildedir
 1.  Integer
 2.  Signed char ve unsigned char
 3. Signed short int ve unsigned short int
 4. Signed int ve unsigned int
 5. Long int ve unsigned long int
 6. Float
 7. Double
 8. Long double
Peki bu Signed (işaretli) ve unsigned (işaretsiz) veri tiplerinin farkı nedir?
İşaretli tiplerde pozitif ve negatif tamsayı değerleri tutulabilmektedir ancak işaretsiz veri tiplerinde negatif olan tamsayıları tutmak mümkün değildir.


Gerçek Sayı Türleri

Integer Tipler


Genel Tablo 1.1

Değişkenler
C dilinde sabit, değişken, fonksiyon, array, struct, dosya, pointer gibi programın her öğesine bir ad verilir. Bu adlandırma belli kurallara göre yapılır:

 1.  harf, sayı ve alt-çizgi (_) karakterlerinden oluşur. Anlamlı ya da anlamsız oluşu önemli değildir. Örneğin: yazilim_karavani
 2. Sayı ile başlayamaz. Karakter ya da _ ile başlayabilir. Sonra sayı içerebilir. Örneğin: 2yazilimKaravani yerine yazilimKaravani2 kullanılmalıdır
 3. bir ad’da kullanılan karakter sayısı en çok 32 olmalıdır. Daha çok karakter kullanılabilir, ama ilk 32 ’şer karakteri aynı olan iki adı derleyici birbirinden ayıramaz.
 4. Birçok dilde olduğu gibi C dili de küçük/büyük harfe duyarlıdır. Dolayısıyla adlandırmada da bu kural geçerlidir. Örneğin, yazilimKaravani ve yazilimkaravani farklı adlardır.
 5. Türkçe karakter kullanılmamalıdır(İ,Ğ,Ü,ı,Ş,Ö,Ç…)
Değişkenleri Oluşturma
C dilinde değişken bildirimi veri_tipi degisken_ismi sözdizimine sahiptir. Veri tipi, bellekte ayrılacak yeri belirtmektedir. Örnek verecek olursak:
float yazilimKaravani;
değişken tipimiz float olduğu için bellekte 4 byte lık bir yer ayrılmış oldu

Önişlemci Sabitleri
C dilinde sabitler önişlemci olarak etkin kullanılır. Değeri program boyunca değişmeyecek olan değişkenlerin sabit olarak bildirimi, programın ileride değiştirilmesini ve güncellenmesini kolaylaştırır. 
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define TOPLAM 20


Bu bildirimden sonra TRUE, FALSE ve TOPLAM sabit olur. Genellikle sabitler büyük harfle ifade edilir. Bu zorunlu bir durum olmasa da programlama geleneği açısından gerekli görülmektedir.

Yararlanılan Kaynaklar:
ÇÖLKESEN Rıfat, C Programlama Dili, Papatya Yayıncılık

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.