Header Ads

C Dili HakkındaTARİHÇE
  C Programlama Dili genel amaçlı yapısal bir programlama dilidir. C programlama dili Dennis Ritchie tarafından 1972’de AT&T Bell Telephone Laboratuarlarında B dilinden geliştirilmiştir. C programlama dili, B(i) ve BCPL(ii) nin önemli genel kavramlarının çoğunu içerir. C programlama dili konusundaki ilk kitap, 1978’de Brian Kernighan ve Dennis Ritchie tarafından yazılmıştır. Bu sayede ilk yıllarında popüler olmayan bu dil  “C Programlama Dili” adlı kitap (Brian Kernighan ve Dennis Ritchie) sayesinde yaygınlık kazanmıştır.

Dennis Ritchie

Brian Kernighan


1983 yılında C programlama dili standardize etmek amacıyla toplanan bir komite ANSI C (American National Standart Institute) standardını tanımlamıştır. C başlangıçta birçok kişi tarafından UNIX işletim sistemini geliştiren dil olarak biliniyordu. Ama UNIX işletim sisteminin sadece 1000 satırlık bölümü C ile yazılmıştır. UNIX işletim sisteminin temeli B programlama diline dayanır. Ama günümüzde hemen hemen bütün büyük işletim sistemleri C ya da C++ ile yazılmıştır. Ayrıca Nesneye Yönelik programlama dilleri (C++,Java ve C# gibi) ve script dilleri (JavaScript,JavaApplet,PHP gibi) gibi programlama dilleri tamamen C tabanlıdır.
 
AT&T Bell Telephone Laboratuarları

(i)  B dili 1970’de UNIX işletim sisteminin ilk versiyonunu oluşturmak üzere AT&T Bell laboratuarlarında Kenneth Thompson tarafından BCPL dili kullanılarak geliştirildi.
(ii)  BCPL (Business Common Programming Language ) 1967’de Martin Richard tarafından işletim sistemi ve derleyici yazmak için üretilen bir dildir. Bu dil CPL (Cambridge Programming Language)’den türetilmiştir.

KAYNAKÇA :
https://ahmettemel.wordpress.com/2013/11/25/c-programlama-dilinin-tarihcesi/

http://www.ilerikontrol.com/showthread.php/217-C-Programlama-Dilinin-Tarihçesi
http://www.izafet.net/threads/c-programlama-dili-nin-tarihi.32715/
http://www.uydudoktoru.com/threads/c-programlama-dili-tarihcesi.17666

________________________________________________________________________
+  Sadık PEHLİVAN
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

  Samsun
 


Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.