Header Ads

C# Hakkında (Sabitler,Değişkenler,NET)
C# İle Neler Yapılabilir :
1. Windows Form Uygulamaları (Ado.net)
2. Web Form Uygulamaları (Asp.net)
3. Mobil Programlama (Xamarin)
4. Web Servis
5. DLL yazma
6. Oyun progrmalama (Unity 3D)

.NET FRAMEWORK NEDİR ?
    .NET Framework, yeni nesil Windows uygulamaları oluşturulması, çalıştırılması ve
yönetilmesi gibi işlemler için gerekli alt yapıyı sağlayan bir platformdur. Windows
uygulamaları ile Windows işletim sistemleri arasında bir katman görevi görür. Dolayısı ile
birbirinden farklı programlama dilleri, tek bir iletişim katmanını kullanarak işletim sistemine
erişim sağlarlar. İşletim sistemleri ile bağlantılı sağlayan kütüphaneler ve araçlara sahiptir. Bu
sayede şletim sisteminden ve donanımdan bağımsız olarak çalışmayı ve uygulama
taşınabilirliği sağlar. İşletim sistemi ile uygulamalar arasındaki ilk katman CLR (Common Language Runtime) katmanıdır. Bu katman programların çalıştırılmasını yönetir. İşletim sistemi ile uygulamalarımız arasında aracılık yapar. İkinci katman ise Class Library katmanıdır. Class Library, içerisinde .NET ile uygulama geliştirirken kullanacağınız komutlara, metotlar bulunan geniş içerikli kütüphanedir.

SABiTLER VE DEĞİŞKEN TÜRLERİ


SABİTLER
Sabitler içeriği sabit olan değer ve ifadelerin saklanması amacı ile kullanılırlar. C# dilinde sabitleri
const yada readonly ifadesi kullanarak iki şekilde tanımlamak mümkündür
Const : Sabit değişkenleri tanımlamada kullanılır. Değerleri tanımlandıkları anda verilmelidir. Değerleri derleme esnasında değiştirileye çalışılırsa derleme zamanı hatası (Run-Time Error) verir.

Örnek kullanım 1 :
Readonly : Sabit değerleri tanımlamada kullanılır. Değeri tanımlandığı anda verilebileceği gibi, varsayılan değer kullanarak tanımlanıp değeri daha sonra da verilebilir. Değerleri Class Constructor’ında (sınıfın yapıcı metodunda) ya da çalışma zamanında verilebilir. Kod içerisinde kullanılmaya çalışıldığında erişim hatası verir. Kod içerisinde kullanabilmek için public static eişim belirleyicileri ile tanımlanmalıdır
(bknz: Örnek kullanım 4)

Örnek kullanım 2 :
Örnek kullanım 3 :
Örnek kullanım 4 :

DEĞİŞKEN TÜRLERİ
İSİMLENDİRME BİÇİMLERİ
1. Pascal Case : Metodu yada değişken adındaki bitişik sözcüklerin baş harflerinin büyük harfle yazılmasıdır.
Örn : ForeColor, MessageBox

2. Camel Case :
Metodu yada değişken adındaki bitişik sözcüklerden ilk sözcüğün baş harfinin küçük harfle,
diğer sözcüklerin baş harfinin büyük harfle yazılmasıdır.
Örn : foreColor, messageBox

3. Upper Case : 
Metodu yada değişken adındaki bitişik sözcüklerden ilk sözcüklerin baş harfleri büyük harfle
yazılırken, son sözcüğün tamamı büyük harfle yazılır. Genellikle iki, üç harften oluşan kısa
sözcüklerde kullanılır.
Örn : System.IO, System.Web.UIHiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.