Header Ads

MySQL Tablo Oluşturma


Evet arkadaşlar , geçen hafta ‘’MySQL nedir?’’ ile küçük çaplı bir giriş yapmıştık. Bu hafta artık işin içine girmeye başlıyoruz. Veritabanı ve tablo oluşturmaya girmeden önce sizlere genel olarak kullandığımız veri tipleri ve anahtarlardan bahsedeyim.
MySQL genel olarak kullanılan veri tipleri:

VARCHAR:  Matematiksel işleme tabi tutulmayacak sadece veri olarak saklanacak bilgileri bu tipinde tanımlıyoruz. VARCHAR veri tipinde uzunluk belirlememiz mecburidir.
AUTO_INCREMENT: Otomatik Artan olarak tanımlayabiliriz ,nedeni ise bu alanın her kayıt eklendiğinde birer birer artacak olmasıdır.
INT : Tamsayı
DATE: Tarihsel veri gireceğimiz zaman DATE veri tipini kullanırız ve YIL-AY-GÜN (1996-07-26) şeklinde veri girmemiz gerekir.
TIME zaman için,
 TIMESTAMP ve DATETIME tipleri hem saat hem tarih kaydı için kullanılır.
Bunlardan başka birçok veri tipi bulunmaktadır ancak ağırlıklı olarak bu tipleri kullanılmaktadır.
Birincil anahtar (Primarykey): Bir tablo içerisindeki satırları birbirinden ayırt eder. Birincil anahtar olan bir veriaynı tablo içerisinde tekrarlanamaz. Yine bu alandaki veri boş bırakılamaz, yani NULL değeri alamaz. Tek bir alan birincil anahtar olabileceği gibi bazı tablolarda birden fazla alanın birleşmesiyle birincil anahtar oluşabilir.
Referans anahtar (Foreignkey):•Tablodaki bir veriyi başka tablodaki bir veri ile ilişkilendirir. İki tablo arasındayapılan bu ilişkilendirme ile referans anahtar olarak tanımlanmış alana sadece ilişkilendirdiği tablonun alanındaki veriler eklenebilir.
Başlangıç için işimize yarayacak genel bilgileri öğrendiğimize göre phpMyadmin‘ de veri tabanı yaratarak tablolarımızı oluşturmaya başlayalım.
‘ CREATE DATABASE ornekisim; ‘ Nasıl mı?


Çalıştırdığımız zaman yazılımkaravanı adında bir veritabanı oluşturmuş olduk.
Bu veritabanımıza içerisinde konular adlı bir tablo oluşturalım :
‘’ CREATE TABLE tablo_adi(
sutunaveritipi,
sutunbveritipi
); ‘’


Yazdığımız tablo kodumuzu çalıştırmadan önce Mysql de veri tiplerini büyük ya da küçük harfle belirtmekte bir duyarlılık olmadığını görelim istedim. Şimdi kodumuzu çalıştırıp ne yaptığımıza bir bakalım.

Peki tablomuz nerede?
-Ekranın sol tarafına baktığınızda veritabanlarını ve oluşturduğunuz veri tabanına tıkladığınız zaman ise tablolarınızın çıkacağını görmek pekte zor değil.Tabiki neden sadece VARCHAR kullanarak bir tablo yarattık dediğinizi duyar gibiyim. Sitemizde ki yazılara dikkat çekmek istedim.
Şimdi daha klişe ama tam olarak öğrenebileceğimiz tarzda tablolar yapalım. İsterseniz yeni bir veritabanı yaratabilirsiniz fakat bir sonraki yazımda bu tablolara ekleme , silme , güncelleme gibi işlemlerden bahsedeceğim için tablolarımı ‘’yazılımkaravanı’’ ‘nda biriktireyim.

1) Öğrenci adında bir tablo yaratalım ve sütun isimlerimiz;
- ogrenci_ID (primarykey)
- ogrenci_adi
- oğrenci_soyadi
- dogumtarihi
- ogrenci_eposta
- öğrenci_telefon
olsun.


Kodumuzu yazdık çalıştırdığımızda ise oluşturduğumuz veri tabanına tıklayıp öğrenci tablomuzu görebiliriz.

Bir sonraki haftaya MySQL de yapılan işlemlerle devam edeceğiz. Umarım beğenirsiniz..

Kaynakça
https://www.slideshare.net/sevdanurgenc/anahtarlar-ve-tablolar-arasi-iliskiler
http://sql.sitesi.web.tr/tablo-olusturmak.htmlHiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.