Header Ads

Metot Aşırı Yükleme (Overloading)

 

Aşırı Yükleme (Overload) nesne yönelimli programlama kültürünün bizlere verdiği bir avantajdır. OOP' nin çok biçimlilik (polymorphism) konusunu kapsayan aşırı yükleme işlemi aynı sınıftaki bir metodun farklı varyanslarının oluşturulmasıdır. Oluşturulan metotlar aynı veya farklı işlemler yapmak için  kullanılabilir. Burada önemli nokta metotların farklı tip ve sayıda parametre içermesidir. Eğer iki adet birbirinin aynı metot var ise derleyici hata verecektir. Ancak metotların dönüş tipleri aynı olabilir.

Örneğin hayali bir market için metot yazdığımızı varsayalım. Ürün ve fiyat bilgisini parametre olarak alan bir metot, yalnızca fiyat bilgisini alan bir metot ve yalnızca ürün bilgisini alan aynı isimlerde metotlarımızı oluşturalım.

3 tane aynı isimde ancak farklı parametrelerde metotlar oluştu. Girilen bilgiye göre çıktıların karşılaştırmalarını inceleyelim. Eksik girilen isim bilgisi bizi farklı bir metoda, eksik olan fiyat bilgisi farklı bir metoda, tüm bilgiler girildiğinde ise bunlardan farklı bir metoda parametre gönderildiğini görüyoruz.

Şimdi de daha iyi kavramak için string ve integer ifadelerin parametre olarak gönderildiğinde 2 farklı metodun çalışmasını inceleyelim:

Overload sayesinde aynı işi yapmak için farklı tipte değişkenleri parametre olarak alacak yalnızca 1 adet metot tanımlamamız yeterli olacaktır. Yapısal programlama dillerinde bu işlemler için (int, float, double....) birbirinden farklı metotlar tanımlamamız gerekecektir.

İyi çalışmalar dilerim.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.